1 Maja 32/34 96-300, Żyrardów Mon - Fri 8:00-21:00 +48 791 791 412

Chirurgia stomatologiczna – pytania i odpowiedzi

Kiedy trzeba usunąć trzecie zęby trzonowe?

Wśród wskazań do usunięcia trzecich zębów trzonowych wymienić można:

  • Zapalenie okołokoronowe – jest to zapalenie tkanek miękkich, przebiegające wokół zatrzymanej korony, wystąpić może w przypadku spadku odporności
  • Choroby przyzębia – usunięcie trzecich zębów trzonowych może przeciwdziałać schorzeniom przyzębia
  • Próchnica – ze względu na utrudnione możliwości wyczyszczenia trzecich zębów trzonowych są one bardziej narażone na próchnicę.
  • Resorpcja korzeni – zatrzymane ósemki mogą doprowadzić do resorpcji korzenia zębów sąsiadujących

Czy istnieją przeciwwskazania do usunięcia trzecich zębów trzonowych?

Przed podjęciem decyzji o usunięciu zatrzymanych ósemek, stomatolog ocenia, czy są przeciwwskazania, takie jak podeszły wiek, koagulopatia, możliwość uszkodzenia sąsiadujących struktur czy zmniejszenie odporności.

Czy zabieg usuwania zębów zatrzymanych jest bolesny?

Dzięki temu, że zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, nie jest on bolesny. Przed zabiegiem stomatolog zaleca wykonanie tomografii komputerowej.