Często zdarza się, że zęba nie da się już uratować z uwagi na toczący się w jego obrębie proces chorobowy lub złamanie i jedynym rozwiązaniem jest ekstrakcja czyli jego usunięcie. Brak jednego zęba to nie tylko kwestia estetyczna jak wydaje się większości pacjentom. Każdy ząb spełnia określone zadanie w jamie ustnej i jego utrata może spowodować ograniczenie tych funkcji. Utrata zęba spowoduje zatem:

– Wysuwanie się zęba przeciwstawnego z uwagi na brak kontaktu z powierzchnią zgryzową.

– Przesuwanie się zębów sąsiednich. Zęby nie mając ze sobą kontaktów stycznych (czyli po bokach) będą dążyły do ich uzyskania poprzez wzajemne się przechylanie w swoim kierunku.

– Zanik wyrostka zębodołowego w miejscu utraconego zęba. Korzeń zęba stanowi swego rodzaju rusztowanie dla otaczającej go kości tym samym utrzymując poziom kości. Jego utrata spowoduje powolny zanik wyrostka.

– Przeniesienie sił żucia na zęby sąsiednie. Brak np. szóstki spowoduje, że jej funkcje przejmą zęby nr 5 i 7. Jeżeli zęby te posiadają rozległe wypełnienia kompozytowe (potocznie zwane plombami) może to spowodować ich złamanie, gdyż ich osłabiona struktura nie wytrzyma zwiększonych sił żucia.

– Zmiana rysów twarzy z uwagi na lukę jaka powstaje w łuku zębowym.

 

Wszystko to powdowuje, że każdy brak zębowy należy jak najszybciej wypełnić aby uniknąć niepożądanych efektów. Nasuwa się więc pytanie od czego najlepiej zacząć? W naszej klinice stomatologicznej każdorazowo przy usunięciu zęba staramy się oferować naszym pacjentom materiał kościotwórczy do zębodołu poekstrakcyjnego, który ma na celu:

1. Działanie przeciwzapalne i przeciwkrwotoczne.

2. Stanowi rusztowanie dla nowo tworzącej się kości zapobiegając zapadaniu się ścian wyrostka- tym samym pacjent nie zamyka sobie drogi do wszczepienia implantu nawet w nieco dłuższej perspektywie. Tak więc jeżeli straciliśmy ząb i nosimy się z zamiarem wszczepienia w jego miejsce implantu  w kilka lub kilkanaście miesięcy po jego utracie to takie działanie stanowi optymalne rozwiązanie.

Czasami jednak zdarza się, że zmiana zapalna w tkankach okołowierzchołkowych powoduje znaczny zanik kości wokół korzenia zęba. W takim przypadku konieczne może okazać się wykonanie sterowanej regeneracji kości GBR. Polega to na uzupełnieniu pustej przestrzeni materiałem kościo-zastępczym i przykryciu go specjalną błoną.

Implant na obecną chwilę stanowi najlepsze rozwiązanie dla utraconego zęba, gdyż nie wymaga szlifowania zębów sąsiednich oraz zapobiega zapadaniu się kości wyrostka. Niestety wadą implantu jest jego cena. Jeżeli jednak z przyczyn finansowych nie możemy sobie pozwolić na odbudowę braku implantem wtedy rozwiązaniem alternatywnym jest wykonanie mostu protetycznego. Wymaga to jednak szlifowania zębów co jest jego dużą wadą. Jako ostatnią alternatywę wypadałoby rozważyć wykonanie protezy. Jest to jednak rozwiązanie, najmniej estetyczne oraz najtrudniejsze do akceptacji przez pacjenta.

Podsumowując:

1. Utrata zęba ->każdy brak zębowy powinien być wypełniony implantem, mostem lub protezą.

2. Każdorazowo po ekstrakcji zęba należy rozważyć zastosowanie materiałów kościozastępczych w miejsce zębodołu poekstrakcyjnego jeżeli planujemy w niedługiej przyszłości wszczepienie implantu.

3. Najlepsze rozwiązanie na uzupełnienie braków zębowych to w kolejności: implant->most->proteza.