1 Maja 32/34 96-300, Żyrardów Mon - Fri 8:00-21:00 +48 791 791 412

Centrum Diagnostyki Rentgenowskiej

Zanim przystąpimy do opracowania planu leczenia, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta, rozpoczynamy od wnikliwej diagnostyki radiologicznej. Wierzymy bowiem, iż najnowsze osiągnięcia współczesnej radiologii w połączeniu z doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą lekarzy, są gwarancją sukcesu w leczeniu stomatologicznym.

Pragniemy zaznaczyć, iż przeprowadzane badania w naszej klinice przy wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń, emitują najniższą dawkę promieniowania, dzięki czemu są one całkowicie bezpieczne dla ludzi. Korzystamy z najnowszej generacji tomografu  komputerowego Hyperion oraz aparatu stomatologicznego RVG Extend firmy MyRay, które spełniają najostrzejsze polskie i europejskie normy jakości.

Jakie badania radiologiczne wykonujemy w naszej klinice?

  • CBCT Szczęki (tomografia szczęki) – Trójwymiarowy obraz CBCT
  • CBCT Żuchwy  (tomografia żuchwy) – Trójwymiarowy obraz CBCT
  • Pantomogram zębów – RTG panoramiczne cyfrowe
  • Cefalometria (zdjęcie cefalometryczne) – RTG cefalometryczne cyfrowe
  • Pojedyncze zdjęcie zębowe – RVG zębowe cyfrowe
  • Tomografia zatok szczękowych
  • Zdjęcie stawów skroniowo żuchwowych

Tomografia komputerowa zębów

CBCT zębów często nazywana Tomografią 3D lub CBCT zębów umożliwia zobrazowanie wszelkich struktur głowy – szczęki, żuchwy, zatok, twarzoczaszki, a także stawów skroniowo-żuchwowych w sposób nieinwazyjny i bardzo precyzyjny. Badanie te określane jest również mianem tomografii wiązki stożkowej, ponieważ podczas jego trwania wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie w minimalnej dawce, utrzymane w postaci wiązki stożkowej.

Tomograf komputerowy 3D znajduje zastosowanie w diagnostyce chorób i zaburzeń stomatologicznych. Nowoczesne urządzenie chętnie wykorzystywane jest przez stomatologów podczas planowania leczenia, a także przy kontrolowaniu efektów wynikających z wdrożenia jego poszczególnych etapów. Tomografia CBCT 3D stosowana jest w celu rozpoznania, a także oceny stopnia zaawansowania próchnicy, diagnostyki wad zgryzu, występujących ubytków kostnych w żuchwie i szczęce, chorób przyzębia, a także sprawdzenia stanu okołowierzchołkowych zmian zapalnych. Co więcej, tomograf komputerowy 3D znajduje zastosowanie podczas planowania leczenia ortodontycznego, protetycznego, endodontycznego oraz implantologicznego. Bardzo często wykorzystywany jest przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie twarzoczaszki.

Stomatolog na podstawie obrazów uzyskanych z tomografu komputerowego 3D może dokładnie ocenić struktury anatomiczne występujące w obrębie twarzoczaszki, czyli tkanki kostne, chrzęstne oraz miękkie. W wyniku uzyskanych zobrazowań, specjalista stawia jednoznaczną diagnozę, a następnie wdraża odpowiedni plan leczenia, dostosowany do potrzeb i oczekiwań pacjenta. Rezultat? Ryzyko niepowodzeń i uporczywych powikłań skutecznie zmniejsza się do zera!

W naszej klinice CBCT wykorzystujemy przede wszystkim do:

– planowanie zabiegów implantologicznych

– planowanie zabiegów chirurgicznych

– endodoncja mikroskopowa

– diagnostyka tkanek okołowierzchołkowych

– protetyka stomatologiczna

– leczenie ortodontyczne

Pantomogram zębów – RVG pantomograficzne cyfrowe

Pantomogram zębów to badanie radiologiczne, określane również mianem zdjęcia pantomograficznego, panoramy oraz zdjęcia panoramicznego. Dzięki jego przeprowadzeniu możliwe jest zobrazowanie stanu uzębienia, kości oraz innych tkanek występujących w jamie ustnej. Pantomogram zębów jest badaniem bezbolesnym, które nie wymaga od pacjenta wcześniejszych szczegółowych przygotowań. Na zdjęciu pantomograficznym, stomatolodzy mogą ocenić stan różnorodnych struktur anatomicznych u pacjenta, m.in. oba łuki zębowe, stawy skroniowo-żuchwowe, kości szczęki i żuchwy oraz zatoki szczękowe.

Pantomogram stosowany jest w diagnostyce próchnicy, zapaleniu przyzębia, wadach zgryzu, zębów zatrzymanych oraz zębów pozostawionych po nieprawidłowym leczeniu kanałowym. Ze względu na swoją wszechstronność, zdjęcie pantomograficzne wykonuje się również przy planowaniu leczenia protetycznego (szeroki zakres wykonania mostów ) oraz leczenia ortodontycznego. Ponadto, badanie radiologiczne wykrywa uśpione bądź zmiany bezobjawowe zachodzące w jamie ustnej, np. torbiele i ziarniniaki.

Jak wygląda badanie z wykorzystaniem pantomografu?

Pantomograf jest to urządzenie radiologiczne służące do wykonywania zdjęcia pantomograficznego. Jak już zostało wspomniane, do badania radiologicznego nie należy się szczegółowo przygotowywać, niemniej jednak przed jego wykonaniem trzeba zdjąć wszelkie ozdoby i akcesoria z okolic głowy, czyli biżuterię, okulary, spinki oraz wsuwki. W czasie trwania badania, pacjent przygryza zębami specjalistyczny zagryzak, głowa natomiast jest odpowiednio ustabilizowana. Na czas wykonywania zdjęcia pantomograficznego należy pozostać w bezruchu oraz stosować się do zaleceń radiologa. Samo badanie polega na tym, iż lampa rentgenowska obraca się wokół głowy przez kilkanaście sekund, wykonując specjalistyczne zdjęcie, które następnie posłuży stomatologowi do postawienia właściwej diagnozy oraz zaproponowania prawidłowego planu leczenia.

Pojedyncze zdjęcie zębowe – RVG zębowe cyfrowe

We współczesnej stomatologii pojedyncze zdjęcie zębowe jest powszechnym badaniem, umożliwiającym zobrazowanie od 1 – 4 zębów wraz z ich najbliższym otoczeniem. Samo badanie jest bezbolesne i bardzo szybkie. Ze względu na wykorzystanie innowacyjnych urządzeń rentgenowskich, maksymalna jakość obrazowania przestrzeni zachodzi przy możliwie najmniejszej ekspozycji na promieniowanie.

 

 

Kiedy wykonuje się pojedyncze zdjęcie zębowe?

Badanie zalecane jest w diagnostyce próchnicy, wystąpienia stanów zapalnych tkanek okołowierzchołkowych oraz miazgi. Wykorzystywany jest także do przeprowadzenia ogólnego rozeznania przez wdrożeniem leczenia endodontycznego, wykonaniem wypełnień oraz planowaną ekstrakcją. Ze względu na wysokiej jakości urządzenia, na zdjęciu RTG stomatolog może zobaczyć zachodzące zmiany pod korzeniami, wypełnienia kanałowe, zmiany nowotworowe, torbiele, a także pozostawione korzenie.

Zdjęcia punktowe i skrzydłowo zgryzowe – czym się różnią?

Zdjęcie punktowe zazwyczaj obejmuje trzy zęby, a także niewielki obszar wokół. Wykonywane jest w celu pomiaru długości kanału zębowego oraz sprawdzenia wypełnienia kanału po jego przeleczeniu. Zdjęcie punktowe wykorzystywane jest w endodoncji, a także jako pomoc w wykryciu guzów, torbieli i zębów nadliczbowych.

Zdjęcie skrzydłowo zgryzowe (zwane również zdjęciem zgryzowym) natomiast wykorzystywane jest w stomatologii zachowawczej. Dzięki niemu możliwe jest wczesne wykrycie zmian próchnicowych, a także skontrolowanie przestrzeni pomiędzy zębami. Stomatolodzy wykonują zdjęcia zgryzowe po to, aby sprawdzić wady zgryzu, położenia niewidocznych zębów czy też występowanie kamienia w przewodzie ślinianki.

 

 

Zdjęcie cefalometryczne

Cefalometria czyli zdjęcie cefalometryczne umożliwia bardzo dokładne zobrazowanie czaszki, tkanek twardych i miękkich występujących w jamie ustnej, podniebienia twardego oraz zatok przynosowych. Jako jedna z odmian zewnątrzustnego zdjęcia rentgenowskiego, cefalometria może zostać wykonana w trzech projekcjach – osiowej, bocznej i tylno-przedniej, uwzględniając przy tym fakt, iż najpopularniejszym badaniem jest projekcja boczna.

Samo badanie jest bezbolesne, wykonywane w naszej klinice  w ciągu kilkudziesięciu sekund, od pacjenta nie wymaga dodatkowych przygotowań. Zdjęcie cefalometryczne umożliwia precyzyjne zobrazowanie jamy ustnej i poszczególnych struktur głowy. Specjalistyczne urządzenie stosowane jest w diagnostyce wad zgryzu oraz wad rozwojowych występujących w części twarzowej czaszki. Cefalometria pozwala oceniać również wiek kostny – na zdjęciu bowiem wykonanym we wspomnianej już projekcji bocznej widoczne są kręgi szyjne. Cefalometria pozwala planować i oceniać efekty leczenia ortodontycznego, a także umożliwia pomiar odległości, linii, kątów i punktów występujących w obrębie kości twarzy.

Jak wygląda badanie przy wykorzystaniu cefalostatu stomatologicznego?

Na czas badania, głowa pacjenta pozostaje unieruchomiona w kraniostacie (cefalostacie, czyli urządzenia składającego się z oliwek usznych i wspornika nosowego. Oliwki, jak sama nazwa wskazuje wkładane są do uszu pacjenta, natomiast wspornik nakłada się na nasadę nosa. Przed samym wykonaniem badania, pacjent proszony jest o przełknięcie śliny (czyste, precyzyjne zobrazowanie występujących problemów), a następnie zagryzienie zębów. W trakcie wykonywania cefalometrii pacjent musi pozostać w bezruchu.